מהתקשורת

מקדמים מיחזור בתעשייה אמניר מציעה שירותי עיבוד לפסולת פנים מפעלית

שירותי העיבוד של אמניר מאפשרים ייצור חומר גלם ממוחזר איכותי שאינו נופל באיכותו מחומר גלם בתולי. לחברה יכולת לטפל הן בפסולת פחת מפעלית מסוג יריעות, והן בפסולת פחת מפעלית קשיחה, כגון מוצרי הזרקה וצנרת

מיחזור LDPE בתנופה בישראל

גל מיחזור הפלסטיק מסוג ,Post Consumer Material, PCM שוטף את אירופה וגם ישראל לא נשארת מאחור. אמניר מיחזור פלסטיק מובילה את התחום עם טכנולוגיות מתקדמות ומערך איסוף המביאים לחומר איכותי.